Blog

El sistema legal estableix un termini final per presentar una reclamació a la teva entitat bancària pels costos associats a la formalització de la teva hipoteca.

dimecres, 23 de agost de 2023
El 2015, el Tribunal Suprem d'Espanya va emetre una sentència que va invalidar la clàusula present als contractes hipotecaris que imposava als consumidors la responsabilitat de pagar tots els costos relacionats amb la hipoteca. Com a conseqüència, els bancs estan obligats a compartir una part d'aquests costos. Aquesta decisió judicial ha obert la porta perquè els consumidors puguin sol·licitar el reemborsament d'una part dels costos que van pagar en excés.

El 23 de gener de 2024 és la data límit per presentar la teva reclamació dels costos hipotecaris. Això es basa en la sentència del Tribunal Suprem emesa el 23 de gener de 2019 on es va aclarir com havien de pagar-se els costos d'establiment de la hipoteca i es va confirmar que el consumidor no havia d'assumir aquests costos.

Els consumidors poden reclamar:

· El cost de taxació, gestoria i registre de la hipoteca en la seva totalitat (100%).

· La factura de la notaria, equivalent al 50% del cost total.

Encara que aquestes no són les úniques clàusules abusives en les hipoteques (les comissions per impagament també estan sota escrutini), aquestes són les que es poden reclamar fins a principis de 2024. Es recomana encaridament que els afectats consultin un professional i gestionin la seva reclamació el més aviat possible, proporcionant tota la documentació i rebutjos rellevants.

Aquesta notícia és fruit d'una denúncia presentada per una clienta de BBVA, que va sol·licitar la devolució dels costos que considerava abusius en un contracte hipotecari del 2004. Inicialment, el jutjat de primera instància número 4 va fallar a favor de la clienta, i l'Audiència Provincial va confirmar la decisió. Es va determinar que les clàusules del contracte eren abusives i que el banc havia de reemborsar els costos corresponents, incloent els costos de registre i el 50% de la notaria. La quantitat total a reemborsar, en aquest cas, es va fixar en 764,93 euros més interessos legals amb un increment de dos punts. Això demostra que la quantitat a recuperar pot ser significativa, la qual cosa probablement encoratjarà més persones a seguir aquest exemple.

A més, la sentència també va anul·lar les clàusules relatives als interessos de demora i les reclamacions deutors, el que significa que han de ser eliminades del contracte hipotecari original. Tot i que el banc va intentar recórrer la sentència, l'Audiència Provincial va recolzar la clienta. Això obre la porta a que d'altres també presentin reclamacions pels càrrecs indeguts al constituir les seves hipoteques.

És fonamental recordar que el termini per presentar aquestes reclamacions finalitza el 23 de gener de 2024, cinc anys després de l'emissió de la sentència del Tribunal Suprem. Aquest precedent hauria de contribuir a evitar que futures hipoteques generin càrrecs injustos per als usuaris.

D'altra banda, l'Audiència Provincial de Barcelona ha determinat que els costos hipotecaris prescriuran després de 10 anys, i a partir d'aleshores, els consumidors ja no podran reclamar-ne el reembossament.

"Els costos que es van pagar fa una dècada o més no seran susceptibles de reclamació si no s'han presentat prèviament, la qual cosa resultarà en el rebuig de moltes reclamacions", assenyala David Viladecans Jiménez, Director de l'Assessoria Jurídica de Tecnotramit.

Aquesta decisió afecta les reclamacions realitzades a la província de Barcelona, ja que és vàlida en aquest àmbit. No obstant això, segons l'anàlisi de Viladecans Jiménez, és probable que altres audiències, com ha ocorregut en el passat, adoptin una línia similar en els seus pronunciaments.


Fuente: Economist&Jurist y Coapi Cadiz