Blog

Les targetes de crèdit revolving són el principal origen de controvèrsies amb les institucions bancàries.

dimecres, 26 de juliol de 2023
Com supervisar les conseqüències d'aquest producte financer.

Els conflictes entre consumidors financers i entitats bancàries es van mantenir en un nivell similar en 2022, amb 539 sentències, a penes un 0,70% menys que l'any anterior. Les sentències relacionades amb targetes revolving van ser destacades, representant el 23,7% del total amb 126 fallades, un 0,80% més que en 2021. Les despeses d'hipoteca també van ser motiu de litigi, augmentant un 60,30% respecte a l'any anterior.

En termes territorials, la Comunitat de Madrid va tenir la major ligitiositat bancària i va destacar en casos relacionats amb targetes revolving.

Les targetes revolving han estat objecte de crítiques a causa del seu funcionament confús i falta de transparència en la seva comercialització. Amb altes taxes d'interès, els clients poden veure's atrapats en deutes interminables.

El Tribunal Suprem ha abordat la qüestió, però la protecció al client es dificulta. Així i tot, en 2022, un 87,30% dels procediments legals relacionats amb targetes revolving van resultar en sentències favorables al consumidor, segons l'estudi de Asufin.

Com puc saber si tinc una targeta revolving?

Per a saber si tens una targeta revolving, pots revisar el contracte de la targeta i fixar-te en el tipus d'interès aplicat, especialment la TAE, si ronda al voltant del 20%, és probable que sigui una revolving. Si no tens el contracte o no trobes el tipus d'interès, pots analitzar l'evolució del teu deute: si augmenta mes a mes malgrat pagar cada mensualitat, és probable que sigui una revolving, ja que aquest tipus de targetes només requereix el pagament parcial del deute en lloc de liquidar-la completament a fi de mes, la qual cosa genera interessos.


Font: 20 minutos.